Drupal - Instalator nie przechodzi strony konfiguracja bazy danych

Przyczyny

w katalogu ./sites/default nie ma pliku default.settings.php, prawdopodobnie przy instalacji zmieniliśmy jego nazwę na settings.php. Problem w tym, że instalator prosi o skopiowanie tego pliku i pozostawienie default.settings.php w spokoju, a nie zmianę nazwy. Jeśli pliku default.settings.php nie będzie na miejscu nici z instalacji.

Rozwiązania

odtworzyć plik default.settings.php w katalogu ./sites/default/

Podczas instalacji bazy danych, po zapisaniu zmian pojawia się... strona konfiguracji bazy danych, bez uzupełnionych pól.
Brak komunikatu błędu, strona po prostu przeładowuje się i prosi o ponowne wprowadzenie danych (tych, które przed chwilą wpisaliśmy)