Tworzenie sub-theme dla Bootstrapa

11 Marzec, 2016 - 15:16

Próbuję zapoznać się ze skórką bootstrap.
Zainstalowałem ją na swojej próbnej stronie i chcę trochę zmodyfikować.
Doczytałem o dwóch najpopularniejszych metodach tworzenia sub-them'a: CDN StarterKit i LESS StarterKit.
Z angielskiego jestem noga - coś tam sobie potłumaczyłem, ale chciałbym prosić o szersze wyjaśnienie czym różnią się te metody.
Druga sprawa to sposób zmiany domyślnych styli. Jak powinno się to prawidłowo robić? Czy w osobnym pliku .css nadpisywać istniejące style, czy nadawać własne klasy w odpowiednich plikach i dopiero je definiować w pliku .css?

20 Maj, 2016 - 23:28

1. instalujesz theme bootstrap
2. kopiujesz katalog bootstrap/starterkits/less do katalogu głównego themes
3. zmieniasz nazwę katalogu less na dowolną (np. xyz)
4 w katalogu xyz zmieniasz nazwę pliku less.starterkit na xyz.info
5. ściągasz bibliotekę bootstrap ze strony https://github.com/twbs/bootstrap/archive/v3.3.6.zip do katalogu xyz . katalog nazywasz bootstrap
6. w katalogu xyz/less/ dodajesz w pliku variable-overrides.less wpis @import "../bootstrap/less/variables";
7. będąc w katalogu xyz uruchamiasz polecenie lessc less/style.less > css/style.css