Moduł comment easy reply źle zlicza komentarze

8 Lipiec, 2015 - 11:37

W jaki sposób obejść problem, lub może jest jakieś rozwiązanie? Ja niestety nie znalazłem.

Otóż, comment easy reply razem z advanced forum powoduje, że normalnie odpowiadając na komentarz automatycznie dodaje do edytora numer postu, na jaki odpowiada użytkownik.

Przykładowo, jeśli ktoś mi odpowie na ten temat poprzez comment easy reply powinno mu się pojawić w edytorze @#1.

Jednak u mnie jest ten problem, że odpowiadając na pierwszy post nie pojawia się nic w edytorze, natomiast odpowiadając na drugi dodaje numer postu o jeden niższy, np. odpowiedź na post #2 jest jako @#1, odpowiedź na post #5 jest jako #@4.

Pierwszego postu w założonym temacie nie bierze pod uwagę, dlaczego?

3 Październik, 2018 - 10:37

Stopping by strategies for your weblog helped me to get what I used to seek out. By and by my undertaking has advanced toward getting to be as smooth as. someone now and then with visits your weblog reliably and upheld it to the extent I can advise to assess as authentically. The method for creating is mind-blowing and in addition, the substance is pinnacle score. thankful to you for that perception you offer the perusers! formal shoes for men

7 Grudzień, 2018 - 04:17

Thanks for the valuable information and insights you have so provided here Run 3

28 Styczeń, 2019 - 05:23

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.

Mutilate A Doll 2