Własny wygląd formularza dodawania zawartości

23 Marzec, 2019 - 18:00

Mam zawartość „material”. Chciałbym zmienić wygląd formularza dodawania zawartości. W dalszym etapie także edycji.
W przypadku wyświetlania zawartości starczy sam plik tpl. Ale już na sam formularz nie działa.
Theme główny to Porto (folder „Porto”)

W internecie znalazłem taka dokumentacje:
DUKUMENTACJA: https://www.drupal.org/docs/7/theming/advanced/theming-forms-in-your-th…
To jest rozwiązanie problemu ? Próbuje to zastosować i nie działa.

Tworząc plik „page--node--add--material.tpl.php”
Ścieżka : /sites/all/themes/themes/Porto/templates/node/material

###################################################

widac to ?

<?php print drupal_render_children($form); ?>

<?php
// Render or hide parts of $form: var_export($form);
// Example given:
hide($form['title']);
print render($form['first']);
// Render remaining form elements as usual.
print drupal_render_children($form);
?>

A to pokaże ?
###################################################
.
.
.
.

Pokazuje tylko wpisy sztywne html : „widać to?” „a to pokaże?”.
Nie widać strony czy formularza.

Według dokumentacji należy dodać wpis do pliku template.php
Ścieżka: /sites/all/themes/themes/Porto

###################################################
/**
* FORMULARZ DODAWANIA MATERIALU FoRMULARZ DODAWANIA MATERIALU FORMULARZ DODAWANIA MATERIALU
* Implements hook_theme().
*/
function Porto_theme($existing, $type, $theme, $path) {
$base = array(
'render element' => 'form',
'path' => drupal_get_path('theme', 'Porto') . '/templates/node/material',
);

return array(
'page--node--add--material' => $base + array(
'template' => 'page--node--add--material',
),
);
}

/**
* Preprocessor for theme.
*/
function Porto_preprocess_page--node--add--material(&$variables) {
/* Add or modify your variables */
}
/**
* ****************************************************************************************************
*/
###################################################

.
.
.
.
Wszystko to powstawiałem i kicha.