Instalacja modułu

Najprostszy sposób

  1. Na stronie admin/modules/install do pola Install from a URL wklej adres, który znajdziesz na stronie skórki np. http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.0-beta3.tar.gz i kliknij Install
  2. Włącz moduł na stronie admin/modules

Alternatywa: ręczna instalacja

  1. Ściągnij moduł, np. Views z http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.0-beta3.tar.gz i rozpakuj plik ZIP.
  2. Wgraj zawartość pliku ZIP do katalogu sites/all/modules na serwerze.
  3. Włącz moduł na stronie admin/modules