Seminarium w Rzeszowie

18 Marzec, 2008 - 17:55

Koło naukowe KOS działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na seminarium dotyczące podstaw używania systemu zarządzania treścią (CMS) w oparciu o projekt Drupal
Więcej informacji na stronie:
www.kos.wsiz.rzeszow.pl/spotkanie/seminarium-dotyczące-drupala

Komentarze

5 Styczeń, 2010 - 06:49

Podczas forum Agata Kozłowska, Dyrektor Investment Support zwrócić uwagę na pewne zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma aktami. Istotą idei ramach PPP polega na tym, że obaj partnerzy akcji ryzyka inwestycyjnego, bez wyraźnego wskazania, które ramionach partnera ryzyko wypowiedzenia. 156-215 W przypadku licencji jest partner prywatny, który jest obarczonym większe ryzyko gospodarcze. Inną różnicą między aktami chodzi o możliwość cesji prawa własności na rzecz partnera prywatnego w ramach PPP, natomiast w przypadku licencji publicznej właściwości mogą zostać udostępnione dla partnera prywatnego w celu realizacji danego projektu. JN0-400 Forum będzie miało możliwość przedstawienia projektów inwestycyjnych, które mają być realizowane w ramach PPP, które zostały wybrane w ramach 3. 312-50 edycji konkursu na najlepszy projekt typu PPP. Nagrodzone projekty dotyczą renowacji pomieszczeń stacji Sopot, przedłużenie Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna, budowa wielo piętrowy parking w Płocku i Muzeum Yatenga w Żorach.